“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2009 Ngày 05 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2009 Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự. 03
UBND huyện Nam Đông
30-06-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước. 06
UBND huyện Phú Lộc
19-06-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình xây dựng các công trình trái phép ở các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (thuộc địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô). 08
UBND huyện Quảng Điền
10-06-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2009. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2009 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch định canh định cư tập trung điểm Khe Bùn, xã A Ngo, huyện ALưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2012. 12
17-06-2009 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. 15
17-06-2009 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn, thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2009-2010". 23
29-06-2009 Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hương Quảng. 29
02-07-2009 Quyết định số 1291/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
13,957,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner