“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2009 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2009 Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
HĐND huyện Quảng Điền
30-06-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 11
30-06-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2008. 15
30-06-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2009 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 19
08-07-2009 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu nhà ở tập trung cho sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế (khu số 1). 29
09-07-2009 Quyết định số 1373/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống Thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
13,956,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner