“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2009 Ngày 25 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Trà
08-07-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
08-07-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 08
08-07-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng xây dựng thị trấn Tứ Hạ, định hướng phát triển huyện Hương Trà thành thị xã trực thuộc Tỉnh. 10
HĐND huyện Nam Đông
30-06-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2009. 11
30-06-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 15
30-06-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn 2009-2020. 17
30-06-2009 Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án giao rừng tự nhiên giai đoạn 2009 - 2014 trên địa bàn huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
HĐND huyện Phú Lộc
09-07-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 29
09-07-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2008. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2009 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung khu vực cảnh quan hai bờ sông Hương từ cửa biển Thuận An đến lăng Gia Long, tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
10-07-2009 Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Festival Huế. 42
13-07-2009 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 45
13-07-2009 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chế độ tiền ăn cho bệnh nhân được điều dưỡng và phục hồi chức năng tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh. 46
13-07-2009 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
13-07-2009 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 717/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 56
13-07-2009 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 57
14-07-2009 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh. 69
17-07-2009 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 72
HĐND huyện Phú Lộc
09-07-2009 Nghị quyết số 12c/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. 74
09-07-2009 Nghị quyết số 12d/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2011. 75
09-07-2009 Nghị quyết số 12e/NQ-HĐND về việc chấp thuận thôi giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011. 76
09-07-2009 Nghị quyết số 12g/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 77
09-07-2009 Nghị quyết số 12h/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 78
13,526,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner