“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2009 Ngày 05 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Huế
15-07-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
15-07-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 08
15-07-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011. 10
15-07-2009 Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011. 11
HĐND huyện A Lưới
10-07-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND9 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2009. 12
10-07-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND9 phê chuẩn quyết toán ngân sách Huyện năm 2008. 17
10-07-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND9 về thông qua đề án phục hồi, phát triển tiến tới giao khoán cà phê nông trường cho nông dân chăm sóc. 19
10-07-2009 Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HĐND9 cho ý kiến về Đề án quy hoạch mở rộng đô thị A Lưới. 21
HĐND thị xã Hương Thủy
09-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 25
09-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008. 29
UBND thị xã Hương Trà
23-07-2009 Quyết định số 636/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành Website của huyện Hương Trà trên mạng Internet. 31
HĐND huyện Phong Điền
14-07-2009 Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HĐND về giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2009. 37
14-07-2009 Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008. 40
14-07-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2010 và quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Phong Điền giai đoạn 2009 - 2020. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2009 Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”. 45
21-07-2009 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. 47
21-07-2009 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện duy tu bảo dưỡng trong giai đoạn mở rộng Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế. 48
21-07-2009 Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch. 53
24-07-2009 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Nguyên, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 56
20-07-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND về công tác đặc xá năm 2009 (đợt 2). 57
HĐND huyện A Lưới
10-07-2009 Nghị quyết số 12e/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Võ Nguyên Đại. 58
18-07-2009 Nghị quyết số 01BT6/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Quốc Cường. 59
13,956,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner