“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2009 Ngày 15 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2009 Nghị quyết số 12a/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 04
24-07-2009 Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà. 09
24-07-2009 Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy Chứng minh nhân dân. 12
24-07-2009 Nghị quyết số 12e/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 17
UBND huyện Phú Lộc
24-07-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Phú Lộc. 25
HĐND huyện Phú Vang
24-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 27
24-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2009 Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 33
27-07-2009 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. 35
28-07-2009 Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Nhân dân thành phố Huế. 37
29-07-2009 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo biên tập đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. 39
30-07-2009 Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 41
07-08-2009 Quyết định số 1659/QĐ-UBND về điều chỉnh chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe bị đình chỉ tham gia giao thông. 42
31-07-2009 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1. 45
HĐND huyện Phú Vang
24-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Lê Văn Vũ, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Nguyễn Trịnh. 47
24-07-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: đối với ông Nguyễn Trường Sơn. 48
24-07-2009 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Trương Công Phúc. 49
24-07-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Thượng Anh. 50
24-07-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 51
24-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Nguyễn Hới. 52
24-07-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Nguyễn Trường Sơn. 53
13,800,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner