“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2009 Ngày 25 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phú Vang
17-08-2009 Quyết định số 2734/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2009 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Võ Nguyên Đại. 13
10-08-2009 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Quốc Cường. 14
10-08-2009 Quyết định số 1684/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Trương Anh Huấn. 15
10-08-2009 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Phạm Thành Vinh. 16
11-08-2009 Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. 17
11-08-2009 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 19
13-08-2009 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức các ngày lễ lớn năm 2009-2010. 26
14-08-2009 Quyết định số 1705/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm chủng văcxin dịch vụ tại các cơ sở y tế dự phòng tỉnh. 28
14-08-2009 Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch điểm định canh, định cư tập trung bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2010. 30
19-08-2009 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông – Xuân năm 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh. 33
11-08-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh thi công trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 34
13,957,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner