“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2009 Ngày 05 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2009 Quyết định số 1782/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương. 03
UBND huyện Quảng Điền
25-08-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ sản xuất Hè Thu, vụ nuôi trồng thuỷ sản và phòng chống bão lụt năm 2009. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2009 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung một số điểm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 21
25-08-2009 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 23
25-08-2009 Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 24
26-08-2009 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 12B. 25
28-08-2009 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 28
28-08-2009 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 29
18-08-2009 Chỉ thị số 26/CT-UBND đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. 30
20-08-2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 32
20-08-2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 34
UBND thành phố Huế
21-08-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2009. 37
13,526,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner