“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2009 Ngày 25 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
14-09-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 03
UBND huyện Quảng Điền
15-09-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2009 Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số chính sách sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá thuộc huyện Phong Điền. 07
15-09-2009 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú Cam, thành phố Huế. 08
16-09-2009 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 11
16-09-2009 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 12
16-09-2009 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 13
16-09-2009 Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
16-09-2009 Quyết định số 1986/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 16
17-09-2009 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trân giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh. 26
17-09-2009 Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom. 27
22-09-2009 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 29
13,957,085 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner