“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2009 Ngày 25 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2009 Quyết định số 2240/2009/QĐ-UBND về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng. 03
15-10-2009 Chỉ thị số 31/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2009 Quyết định số 2227/QĐ -UBND về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020. 06
14-10-2009 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
16-10-2009 Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Bắc Hải Vân. 18
16-10-2009 Quyết định số 2247/QĐ-UBND về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Lâm trường Khe Tre. 24
19-10-2009 Quyết định số 2272/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đi lăng Khải Định. 30
20-10-2009 Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Hương Giang. 33
13,957,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner