“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 15 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2009 Quyết định số 2434/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế. 02
13-11-2009 Quyết định số 2504/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
UBND huyện Nam Đông
03-11-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2009 Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Chìm. 22
13-11-2009 Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2009-2010 khắc phục hậu quả bão lụt. 25
13,526,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner