“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 03
10-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010. 11
10-12-2009 Nghị quyết số 13c/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 13
10-12-2009 Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010. 15
10-12-2009 Nghị quyết số 13e/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010. 16
10-12-2009 Nghị quyết số 13g/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
10-12-2009 Nghị quyết số 13h/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập ba phường Hương Long, Thủy Xuân và Thủy Biều thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
10-12-2009 Nghị quyết số 13i/NQ-HĐND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập. 21
10-12-2009 Nghị quyết số 13k/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 23
10-12-2009 Nghị quyết số 13l/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 25
UBND thành phố Huế
10-12-2009 Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án Dân sự trên địa bàn thành phố. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2009 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học Phổ thông Quốc Học - Huế thành Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học - Huế. 31
15-12-2009 Quyết định số 2763/QĐ-UBND về việc qui định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 32
14-12-2009 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. 34
13,800,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner