“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2009 Ngày 30 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2009 Quyết định số 2810/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà. 03
22-12-2009 Quyết định số 2811/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 05
22-12-2009 Quyết định số 2820/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình. 09
HĐND huyện A Lưới
19-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 11
19-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND9 về dự toán ngân sách Huyện năm 2010. 18
19-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND9 về chương trình giám sát năm 2010 của HĐND huyện. 20
19-12-2009 Nghị quyết số 13d/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm Thư ký kỳ họp HĐND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 22
19-12-2009 Nghị quyết số 13e/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND huyện A Lưới khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2011. 23
HĐND thị xã Hương Trà
18-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 24
18-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán phân bổ ngân sách huyện, xã-thị trấn năm 2010. 29
18-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 32
22-12-2009 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010. 41
23-12-2009 Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung. 50
25-12-2009 Quyết định số 2842/QĐ-UBND về việc cấp phát miễn phí Công báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bản. 51
19-12-2009 Chỉ thị số 36/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 53
13,526,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner