“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 05 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phú Lộc
16-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 03
16-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2010. 07
16-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc năm 2010. 10
UBND huyện Phú Lộc
21-12-2009 Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2010. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2009 Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
28-12-2009 Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
29-12-2009 Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phú Bài Khu vực A (đợt 1) - giai đoạn III, tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
30-12-2009 Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của thành phố Huế. 25
31-12-2009 Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phong Điền. 33
31-12-2009 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá. 38
14,061,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner