“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2010 Ngày 25 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
08-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
UBND thành phố Huế
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và các ngày lễ hội năm 2010. 18
11-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010. 20
12-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010. 22
UBND huyện Nam Đông
12-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2010. 25
18-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 27
18-01-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. 29
UBND huyện Phú Vang
14-01-2010 Quyết định số 110/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Trang thông tin điện tử huyện Phú Vang. 32
31-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 35
31-12-2009 Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010. 43
UBND huyện Quảng Điền
04-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. 46
04-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010. 48
05-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 2010. 50
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2009 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 53
04-01-2010 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 59
13-01-2010 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh. 82
13-01-2010 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Dần giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 83
13-01-2010 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sửu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. 84
13-01-2010 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Đặng Quang. 85
13-01-2010 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Đặng Ngọc Sơn. 86
14-01-2010 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh. 87
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010. 89
18-01-2010 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh. 92
19-01-2010 Quyết định số 137/QĐ-UBND v/v thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế. 93
12-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010. 95
UBND thành phố Huế
12-01-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Dần năm 2010. 97
13,938,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner