“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
28-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2010 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011. 14
25-01-2010 Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ bảo tồn nhà vườn Huế trực thuộc UBND thành phố Huế. 20
26-01-2010 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020. 24
26-01-2010 Quyết định số 205/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020. 29
28-01-2010 Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2010. 36
29-01-2010 Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo năm học 2010 - 2011. 39
29-01-2010 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2015. 40
13,938,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner