“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2010 Ngày 25 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
10-02-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời quản lý các dự án nông thôn miền núi cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương. 17
UBND huyện Phú Vang
03-02-2010 Quyết định số 331/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, vận hành nghĩa trang nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
05-02-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-02-2010 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2009. 35
05-02-2010 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ và Quản lý Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
09-02-2010 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với các ông: Nguyễn Son, Nguyễn Minh Tài. 40
09-02-2010 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Lê Khánh Hà - Trưởng Công an huyện Nam Đông. 41
30-01-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). 42
13,731,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner