“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
01-03-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 16
UBND huyện Phú Vang
08-03-2010 Quyết định số 575/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 15, Chương III của Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang (Kèm theo Quyết định số 2734/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND huyện). 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2014. 21
09-03-2010 Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Cát, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
05-03-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 29
13,731,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner