“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2010 Ngày 25 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Trà
12-03-2010 Nghị quyết số 08a/2010/NQBT.HĐND-IV về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tứ Hạ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2010 Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế và xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010. 04
15-03-2010 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc nâng cấp quản lý một số tuyến đường thành đường tỉnh. 06
16-03-2010 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại huyện Phú Lộc. 08
16-03-2010 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện Phong Điền. 09
20-03-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cho 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 10
HĐND thị xã Hương Trà
12-03-2010 Nghị quyết số 08b/NQBT.HĐND-IV về việc cho thôi giữ chức danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Dinh. 12
12-03-2010 Nghị quyết số 08c/NQBT.HĐND-IV về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2004-201: Ông Lê Minh Quang. 13
13,938,257 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner