“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương. 03
UBND huyện Nam Đông
06-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Nam Đông. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2010 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh. 24
30-03-2010 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng – Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
02-04-2010 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh năm 2010. 28
05-04-2010 Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 5 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh. 30
05-04-2010 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Dinh. 31
05-04-2010 Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Lê Minh Quang. 32
05-04-2010 Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010. 33
07-04-2010 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1. 44
08-04-2010 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”. 46
08-04-2010 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tạm thời phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 49
24-03-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 51
07-04-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. 54
13,731,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner