“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 25 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 03
14-04-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
UBND huyện Phú Lộc
05-04-2010 Quyết định số 679/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thuyên chuyển viên chức giáo dục tại các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc quản lý. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2010 Quyết định số 725/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010. 62
12-04-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011. 67
14-04-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010. 70
16-04-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lộc năm 2010. 73
16-04-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010. 75
16-04-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu xe được quyền ưu tiên. 77
HĐND huyện Phong Điền
09-04-2010 Nghị quyết số 2a/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2011. 78
09-04-2010 Nghị quyết số 2b/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Nguyễn Đại Vui. 79
13,731,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner