“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2010 Ngày 05 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
30-04-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây Mai dương (Mắt mèo hoặc Trinh nữ nâu). 08
UBND huyện Phú Vang
20-04-2010 Quyết định số 1180/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ. 10
UBND huyện Quảng Điền
21-04-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2010 Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh từ nay đến năm 2012. 24
19-04-2010 Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 26
19-04-2010 Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 27
28-04-2010 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân. 28
29-04-2010 Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
20-04-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án hình sự. 31
22-04-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
27-04-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bình ổn thị trường và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2010. 36
14,062,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner