“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2010 Ngày 25 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 03
UBND huyện Quảng Điền
29-04-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tai xanh ở lợn, dịch lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2010 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2010. 08
13-05-2010 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc banh hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010. 10
19-05-2010 Quyết định số 913/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". 12
20-05-2010 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc cử ông Hồ Xuân Trăng, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 14
04-05-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2010. 15
05-05-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010. 19
17-05-2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Pháp luật lao động và Công đoàn trong các doanh nghiệp. 22
17-05-2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Festival quốc tế Huế 2010 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2010. 24
HĐND huyện Phú Vang
13-05-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Điểu chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Phú Đa, huyện Phú Vang giai đoạn 2010 - 2030. 26
13-05-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
13-05-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 30
13,731,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner