“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2010 Ngày 05 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2010. 03
31-05-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế. 06
31-05-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 09
31-05-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
31-05-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh Nhân dân. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2010 Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường 71. 29
27-05-2010 Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Vận động tình nguyện hiến tạng cứu người tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
28-05-2010 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010-2015. 34
29-05-2010 Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
31-05-2010 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn xác định giá đất cụ thể từ ngành tài nguyên và môi trường sang ngành tài chính. 42
31-05-2010 Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010. 44
31-05-2010 Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
31-05-2010 Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính không hợp lý, không hợp pháp. 53
25-05-2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. 56
28-05-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc quản lý, vận hành cần cẩu tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
28-05-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công trình xây dựng cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
14,060,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner