“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2010 Ngày 25 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010. 03
14-06-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt 1 năm 2010. 05
UBND huyện Phú Lộc
04-06-2010 Quyết định số 1064/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Lộc. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2010 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Khanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 15
17-06-2010 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia. 16
17-06-2010 Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch giải toả, sắp xếp lại nò sáo trên phá Tam Giang, huyện Quảng Điền. 22
17-06-2010 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch giải tỏa và sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá huyện Phú Lộc năm 2010. 29
13,731,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner