“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2010 Ngày 05 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010. 03
25-06-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
UBND huyện Phú Vang
22-06-2010 Quyết định số 2030/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ từ loại hình bán công sang loại hình công lập. 31
22-06-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường THPT Bùi Thị Xuân từ loại hình bán công sang loại hình công lập. 34
22-06-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường THPT Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập. 37
23-06-2010 Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc phân công công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 40
23-06-2010 Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
26-06-2010 Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Cái Vĩnh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. 47
28-06-2010 Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Tuệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh. 48
29-06-2010 Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Tố Hữu, huyện Quảng Điền. 49
30-06-2010 Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 50
10-06-2010 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2010. 52
26-06-2010 Công văn số 2750/UBND-TC v/v Gửi lại phụ lục Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 17/6/2010. 54
14,060,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner