“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2010 Ngày 25 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020. 03
HĐND thị xã Hương Thủy
03-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND4 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009. 08
03-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 10
HĐND huyện Phong Điền
07-07-2010 Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2010. 15
07-07-2010 Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2009. 18
07-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 19
07-07-2010 Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Văn Công Bình. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2010 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ" tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngân hàng thế giới tài trợ. 21
10-07-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 23
16-07-2010 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành để tư vấn đề xuất danh mục và xác định yêu cầu của đề tài, dự án KHCN năm 2010 (đợt 2) và năm 2011. 24
16-07-2010 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
17-07-2010 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. 31
19-07-2010 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 33
19-07-2010 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. 34
20-07-2010 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Dự án "Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai khu vực miền Trung Việt Nam" do JICA tài trợ tại Thừa Thiên Huế. 35
15-07-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết năm 2010. 37
16-07-2010 Chỉ thị số 30/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. 39
13,919,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner