“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2010 Ngày 05 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thị xã Hương Trà
09-07-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 04
UBND huyện Nam Đông
26-07-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước. 06
UBND huyện Quảng Điền
14-07-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2010 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2010 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 11
22-07-2010 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Cái Vĩnh Tuấn. 13
22-07-2010 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với bà Nguyễn Thị Sửu và ông Phan Tất Thắng. 14
22-07-2010 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Võ Công Đức. 15
22-07-2010 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Văn Sơn. 16
22-07-2010 Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Văn Công Bình. 17
22-07-2010 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 18
22-07-2010 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 19
22-07-2010 Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Thanh Hà. 21
23-07-2010 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020. 22
24-07-2010 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc. 32
24-07-2010 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ cứu nạn Thủy Phù - Vinh Thanh. 34
26-07-2010 Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 36
26-07-2010 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 37
26-07-2010 Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 39
26-07-2010 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 40
27-07-2010 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
27-07-2010 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh và Trưởng ban Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh. 42
27-07-2010 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền. 43
27-07-2010 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Phú Vang trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang. 44
27-07-2010 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Phong Điền trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền. 45
27-07-2010 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc thành lập Đài Truyền thanh thị xã Hương Thủy trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy. 46
27-07-2010 Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách của tỉnh. 47
28-07-2010 Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
13,938,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner