“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2010 Ngày 25 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Huế
21-07-2010 Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 04
21-07-2010 Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 08
21-07-2010 Nghị quyết số 14c/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển bền vững Du lịch thành phố Huế đến năm 2020. 10
21-07-2010 Nghị quyết số 14d/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển Thương mại thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 17
21-07-2010 Nghị quyết số 14e/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Lê Phước Hòa. 29
21-07-2010 Nghị quyết số 14g/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn. 30
21-07-2010 Nghị quyết số 14đ/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020. 31
UBND thị xã Hương Trà
10-08-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 37
HĐND huyện Phong Điền
27-07-2010 Nghị quyết số 3a/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Viết Hoạch. 39
27-07-2010 Nghị quyết số 3b/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Đại Vui. 40
HĐND huyện Phú Lộc
15-07-2010 Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HĐND14 về đẩy mạnh các biện pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 41
15-07-2010 Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2009. 45
15-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả đề nghị tỉnh xem xét, thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến 2030). 48
15-07-2010 Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Cái Vĩnh Tuấn. 51
15-07-2010 Nghị quyết số 14e/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Thanh Hà. 52
UBND huyện Phú Vang
09-08-2010 Quyết định số 2638/2010/QĐ-UBND về việc giao đất sản xuất nông nghiệp ngoài quỹ đất 5% cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, sử dụng. 53
12-08-2010 Quyết định số 2656/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành Website của huyện Phú Vang trên mạng Internet. 56
UBND huyện Quảng Điền
28-07-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND về việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. 62
11-08-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2010 Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. 68
13-08-2010 Quyết định số 1463/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 69
14-08-2010 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 70
14-08-2010 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Văn Phương. 73
14-08-2010 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Xuân Ty. 74
14-08-2010 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Trần Duy Tuyến. 75
14-08-2010 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Hà Cảnh Lộc. 76
14-08-2010 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: bà Nguyễn Thị Thu Hương. 77
14-08-2010 Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Hồng Sơn. 78
14-08-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Lê Chiêu Minh. 79
16-08-2010 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Khe Bùn đi Kăn Tôm, huyện A Lưới. 80
18-08-2010 Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
19-08-2010 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 86
16-08-2010 Chỉ thị số 31/CT-UBND về mở đợt truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. 87
13,731,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner