“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2010 Ngày 05 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
23-08-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
27-08-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
27-08-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
27-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển. 40
UBND thành phố Huế
24-08-2010 Chỉ thị số 27/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Huế. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2010 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
23-08-2010 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc huyện A Lưới. 46
23-08-2010 Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc huyện Nam Đông. 47
23-08-2010 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ huyện Quảng Điền. 48
25-08-2010 Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề Phú Vang. 51
26-08-2010 Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3069/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 53
24-08-2010 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 54
13,731,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner