“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2010 Ngày 15 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã Huơng Thủy và thành phố Huế thực hiện. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2010 Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015. 07
06-09-2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai các đề án phân cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. 11
06-09-2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Cư kiêm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 13
06-09-2010 Quyết định số 1607/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: Địa diểm Trường Thanh niên tiền tuyến Huế - 1945, Phường Phú Thuận, thành phố Huế. 14
09-09-2010 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế thành phố Huế trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Huế. 15
09-09-2010 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015. 16
09-09-2010 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 127/TTH). 23
09-09-2010 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Hoạt động thương mại biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
09-09-2010 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
09-09-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
10-09-2010 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
13,731,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner