“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2010 Ngày 05 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2010 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Doi Chỏi, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
24-09-2010 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc ông Nguyễn Thanh Hà kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 17
24-09-2010 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 18
25-09-2010 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học công nghệ của tỉnh năm 2011. 20
25-09-2010 Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học công nghệ của tỉnh năm 2010 (đợt 2). 30
27-09-2010 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Văn Lương và ông Hồ Thanh Tâm. 35
27-09-2010 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với: ông Nguyễn Hữu Phương, ông Nguyễn Quốc Huy và ông Trần Ngọc Lộc. 36
27-09-2010 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Văn Cho. 37
27-09-2010 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
27-09-2010 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. 40
27-09-2010 Quyết định số 1814/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ. 41
28-09-2010 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung A Ki, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 48
28-09-2010 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung thôn 5-6, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 51
28-09-2010 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung thôn Tà Ay, xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 54
28-09-2010 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 57
28-09-2010 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 60
28-09-2010 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức dự thi nâng ngạch của tỉnh. 62
13,938,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner