“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2010 Ngày 25 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
12-10-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
UBND thị xã Hương Thủy
04-10-2010 Quyết định số 627/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện tại Quyết định số 2321/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND huyện Hương Thủy. 88
UBND huyện Quảng Điền
06-10-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông và tích cực chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông xuân 2010-2011. 90
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2010 Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 92
12-10-2010 Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thừa Thiên Huế. 95
12-10-2010 Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên Huế. 98
12-10-2010 Quyết định số 1906/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo dự án định cư và cải thiện cuộc sống của dân vạn đò thành phố Huế. 101
12-10-2010 Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô. 103
12-10-2010 Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 105
12-10-2010 Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng khu Hành chính tập trung của tỉnh. 107
13-10-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 109
18-10-2010 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện. 110
18-10-2010 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Thanh Lam, thị xã Hương Thủy. 112
18-10-2010 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy. 114
14,060,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner