“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2010 Ngày 05 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
28-10-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
21-10-2010 Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
29-10-2010 Chỉ thị số 44/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn. 26
29-10-2010 Chỉ thị số 45/2010/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2010 Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá. 31
21-10-2010 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số thôn, bản của hai xã Hương Vân và Hồng Tiến thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
27-10-2010 Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án khôi phục, nâng cấp cầu yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. 37
27-10-2010 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. 40
27-10-2010 Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
28-10-2010 Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
29-10-2010 Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho phép thành lập hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 47
29-10-2010 Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 48
29-10-2010 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Nam giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 51
13,731,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner