“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2010 Ngày 15 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2010 Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
01-11-2010 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 06
01-11-2010 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
01-11-2010 Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Hồ Trọng Cầu. 09
01-11-2010 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh. 10
02-11-2010 Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 12
02-11-2010 Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. 14
02-11-2010 Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 16
02-11-2010 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
02-11-2010 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
02-11-2010 Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 22
02-11-2010 Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
02-11-2010 Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. 26
03-11-2010 Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và đầm phá. 28
03-11-2010 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh Chương trình Hỗ trợ ngành Thủy sản Giai đoạn II (FSPS II). 30
04-11-2010 Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh về triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 32
04-11-2010 Quyết định số 2155/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Phú Lộc đến năm 2020. 34
08-11-2010 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Hồ Xuân Trăng. 49
08-11-2010 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 50
08-11-2010 Quyết định số 2166/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” của Thủ tướng Chính phủ. 52
09-11-2010 Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Cao Xuân Phụ. 58
09-11-2010 Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Trần Giải. 59
09-11-2010 Quyết định số 2186/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Hồ Quang Minh. 60
09-11-2010 Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Hồ Vang. 61
09-11-2010 Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Hoàng Đăng Khoa. 62
04-11-2010 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. 63
10-11-2010 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011. 65
10-11-2010 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP và tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ. 69
HĐND huyện A Lưới
29-10-2010 Nghị quyết số 01BT7/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Hồ Xuân Trăng. 71
13,731,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner