“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2010 Ngày 25 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phú Vang
12-11-2010 Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2010 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Chiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 04
13-11-2010 Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 127/TTH). 05
15-11-2010 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 07
15-11-2010 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền. 28
15-11-2010 Quyết định số 2245/QĐ-UBND kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
17-11-2010 Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Đập Tây - Chùa Ma, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
13,731,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner