“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2010 Ngày 05 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phong Điền
17-11-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền. 03
UBND huyện Phú Lộc
16-11-2010 Quyết định số 3025/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành Quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều hành Dự án "Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế". 15
24-11-2010 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
24-11-2010 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Huế. 20
25-11-2010 Quyết định số 2446/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý nội dung chi, mức chi áp dụng cho công tác lập, phê duyệt dự toán thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước. 21
26-11-2010 Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020. 32
26-11-2010 Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia: Trường Trung học Cơ sở An Bằng - Vinh An, huyện Phú Vang và Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế. 38
29-11-2010 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ. 39
14,060,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner