“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2010 Ngày 15 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2010 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. 44
07-12-2010 Chỉ thị số 38/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. 55
08-12-2010 Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân 2010-2011. 57
08-12-2010 Chỉ thị số 40/CT-UBND triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2010. 59
08-12-2010 Chỉ thị số 41/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2010 - đầu năm 2011 và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 61
14,060,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner