“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2010 Ngày 25 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2010 Nghị quyết số 15a/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
09-12-2010 Nghị quyết số 15L/2010/NQ-HĐND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
09-12-2010 Nghị quyết số 15b/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 10
09-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 11
09-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011. 16
09-12-2010 Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015. 25
09-12-2010 Nghị quyết số 15g/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011. 36
09-12-2010 Nghị quyết số 15h/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 38
09-12-2010 Nghị quyết số 15i/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011. 40
09-12-2010 Nghị quyết số 15k/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
09-12-2010 Nghị quyết số 15m/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy. 44
09-12-2010 Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh. 46
09-12-2010 Nghị quyết số 15p/NQ-HĐND về việc đặt tên đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt I. 49
09-12-2010 Nghị quyết số 15q/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 54
09-12-2010 Nghị quyết số 15r/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 57
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 59
20-12-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 68
UBND huyện Quảng Điền
07-12-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2011 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2010 Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 83
15-12-2010 Chỉ thị số 43/CT-UBND về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011. 86
13,731,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner