“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2010 Ngày 30 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015. 03
HĐND thị xã Hương Trà
17-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2011. 19
17-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về dự toán phân bổ ngân sách huyện, xã-thị trấn năm 2011. 25
17-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 27
UBND huyện Phú Vang
17-12-2010 Quyết định số 5209/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xác định giá trị tài liệu huyện Phú Vang. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2010 Quyết định số 2651/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 35
24-12-2010 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông-Xuân 2010-2011. 49
24-12-2010 Quyết định số 2665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
24-12-2010 Quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc qui định tạm thời một số định mức chi cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, trong thời gian xảy ra bão lụt. 55
21-12-2010 Chỉ thị số 44/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả và đảm bảo công tác phục vụ, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 57
24-12-2010 Chỉ thị số 45/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 62
13,731,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner