“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2010 Ngày 25 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2010 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 05
14-09-2010 Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng – Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
15-09-2010 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh, định cư tập trung Tà Rị, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2012. 09
15-09-2010 Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh, định cư tập trung Ta Rinh, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2012. 14
21-09-2010 Quyết định số 1743/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. 19
21-09-2010 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 21
21-09-2010 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng tư vấn về xử lý vi phạm hành chính. 23
21-09-2010 Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh. 25
21-09-2010 Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thành Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh. 28
HĐND huyện Phú Vang
25-08-2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
13,938,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner