“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1. 03
HĐND thành phố Huế
17-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 07
17-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2011. 12
17-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. 14
HĐND huyện A Lưới
18-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 16
18-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND9 về dự toán ngân sách Huyện năm 2011. 23
18-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND9 về chương trình giám sát năm 2011 của HĐND huyện. 25
18-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND9 xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2015. 27
18-12-2010 Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND9 về phát triển cây công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2015. 33
18-12-2010 Nghị quyết số 15g/2010/NQ-HĐND9 về phát triển cây chuối giai đoạn 2011 - 2015. 36
18-12-2010 Nghị quyết số 15h/2010/NQ-HĐND9 về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2010 Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
27-12-2010 Quyết định số 2684/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế, thị xã và các huyện. 67
13,937,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner