“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 15 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. 03
HĐND thị xã Hương Thủy
20-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phi từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2010. 06
20-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 07
20-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2010. 14
20-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về việc đề nghị đặt tên đường tại các phường nội thị thuộc thị xã Hương Thủy. 16
20-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân năm 2011. 17
HĐND huyện Nam Đông
17-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 18
17-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2011. 23
17-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về Phương án phân bổ ngân sách năm 2011. 25
UBND huyện Phú Vang
31-12-2010 Chỉ thị số 31/2010/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2010 Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011. 34
14-12-2010 Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 37
29-12-2010 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011. 39
04-01-2011 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người khuyết tật huyện Phong Điền. 50
04-01-2011 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Quảng Điền. 51
05-01-2011 Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thuỷ. 52
05-01-2011 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền. 54
05-01-2011 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 56
05-01-2011 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2011. 86
10-01-2011 Quyết định số 53/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V năm 2010 - 2011. 90
HĐND huyện Nam Đông
17-12-2010 Nghị quyết số 15d/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2011. 92
17-12-2010 Nghị quyết số 15e/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 94
13,897,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner