“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 25 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
10-01-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 15
11-01-2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. 18
HĐND huyện Phú Vang
11-01-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án chuyển đổi các trường Mẫu giáo - Mầm non bán công thuộc các xã bãi ngang sang trường công lập năm 2011. 22
11-01-2011 Công văn số 03/TT.HĐND về việc thu hồi Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND huyện. 26
UBND huyện Phú Vang
31-12-2010 Chỉ thị số 30/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2011 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
13,937,113 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner