“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 15 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
25-02-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011. 03
UBND huyện Quảng Điền
18-02-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2011 Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học huyện Phong Điền. 08
01-03-2011 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
02-03-2011 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 10
02-03-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh. 38
24-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 40
24-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Đông - Xuân 2010-2011. 43
24-02-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 45
02-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 48
13,937,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner