“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 25 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-03-2011 Nghị quyết số 16a/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường ở thành phố Huế đợt VI. 03
17-03-2011 Nghị quyết số 16b/NQ-HĐND về phân bổ biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
10-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 18
17-03-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
UBND huyện Phú Vang
07-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện. 22
UBND huyện Quảng Điền
08-03-2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Đông xuân 2010-2011. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2011 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tìm hiểu pháp luật Dân quân tự vệ và công tác Dân quân tự vệ năm 2011. 34
09-03-2011 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Công Diễn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 36
09-03-2011 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
17-03-2011 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật (Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền). 39
17-03-2011 Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích sử văn hóa cấp tỉnh: Đình Xuân Hòa (phường Hương Long, thành phố Huế). 40
17-03-2011 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Chùa Thiện Khánh (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). 41
18-03-2011 Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
18-03-2011 Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 44
08-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2011 và những năm tiếp theo. 49
11-03-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn. 51
17-03-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
13,937,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner