“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2011 Ngày 05 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 6. 04
30-03-2011 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc đính chính tên đường tại thành phố Huế đợt 6. 13
UBND huyện Phong Điền
11-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Nhân dân huyện Phong Điền. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2011 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh: Đình Chiết Bi (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). 31
21-03-2011 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh: Đình Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy). 32
21-03-2011 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Đình Phù Bài (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). 33
21-03-2011 Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: Địa điểm chiến thắng Đồi Võ Xá (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). 34
21-03-2011 Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: Địa đạo Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc). 35
21-03-2011 Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 01 (các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và A Lưới). 36
21-03-2011 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 02 (thị xã Hương Thuỷ và thành phố Huế). 38
21-03-2011 Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 03 (các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông). 40
25-03-2011 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Phan Ngọc Oanh. 42
25-03-2011 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Trần Quốc Phụng. 43
25-03-2011 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. 44
25-03-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử ĐB HĐND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011-2016. 46
25-03-2011 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử ĐB HĐND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016. 48
25-03-2011 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử ĐB HĐND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011-2016. 50
25-03-2011 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
25-03-2011 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
25-03-2011 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh sang Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 56
25-03-2011 Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Ban Quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế thành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Huế. 58
25-03-2011 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. 60
25-03-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hương Trà. 62
28-03-2011 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 hết hiệu lực pháp luật. 63
28-03-2011 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2011-2016. 83
28-03-2011 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011-2016. 85
28-03-2011 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2011-2016. 87
30-03-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2011. 89
13,897,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner