“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2011 Ngày 15 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
06-04-2011 Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước. 04
UBND huyện Quảng Điền
30-03-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND về việc triển khai công tác phòng chống dịch sốt nhiễm virút và cúm A (H1N1). 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2011 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
04-04-2011 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 10 - Thị xã Hương Thủy. 11
04-04-2011 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 09 - Huyện Phú Vang. 13
04-04-2011 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 08 - Huyện Phú Vang. 15
04-04-2011 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2011: Đơn vị bầu cử số 12 - Huyện Phú Lộc. 17
04-04-2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 11 - Huyện Phú Lộc. 19
04-04-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 13 - Huyện Nam Đông. 21
04-04-2011 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 14 - Huyện A Lưới. 23
04-04-2011 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 03 - Huyện Hương Trà. 25
04-04-2011 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 02 - Huyện Quảng Điền. 27
04-04-2011 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 01 - Huyện Phong Điền. 29
04-04-2011 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 05 - Thành phố Huế. 31
04-04-2011 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 04 - Thành phố Huế. 33
04-04-2011 Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 06 - Thành phố Huế. 35
04-04-2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016: Đơn vị bầu cử số 07 - Thành phố Huế. 37
04-04-2011 Quyết định số 744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 – 2015. 39
07-04-2011 Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. 46
07-04-2011 Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Chân Mây. 48
07-04-2011 Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. 50
09-04-2011 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. 52
08-04-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011. 56
13,937,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner