“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2011 Ngày 05 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
28-04-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2011. 16
UBND huyện Phú Vang
14-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Phú Vang. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-04-2011 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc Quy định một số mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
18-04-2011 Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh năm 2011. 30
19-04-2011 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 33
25-04-2011 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xử lý khai thác thủy sản trái phép khu vực Cảng Chân Mây. 34
13,964,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner