“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2011 Ngày 25 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2011 Quyết định số 988/QĐ-UBND ban hành Quy định về khung giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
16-05-2011 Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1474/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh. 19
19-05-2011 Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
19-05-2011 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Vũng Mệ, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
17-05-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc chủ động chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2010 -2011 và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất Hè - Thu. 24
17-05-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 26
13,937,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner