“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 05 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 03
02-06-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. 07
01-06-2011 Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
01-06-2011 Chỉ thị số 19/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh. 13
02-06-2011 Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2011 Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt. 19
24-05-2011 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc Phương án giá bán nước sạch năm 2011 và lộ trình tăng giá bán nước sạch giai đoạn 2011-2017. 21
25-05-2011 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh thành lập Khu công nghiệp Phong Điền. 24
26-05-2011 Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới. 26
27-05-2011 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
31-05-2011 Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc tổ chức định kỳ hàng năm Chương trình Tháng bán hàng khuyến mại. 31
01-06-2011 Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”. 33
26-05-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 35
24-05-2011 Công văn số 1925/UBND-ĐN v/v Hướng dẫn quy trình cử cán bộ lãnh đạo đi công tác nước ngoài. 38
13,742,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner